இலவச திருமண தகவல் மையம் இலவச பதிவு

Content is loading.

இலவச திருமண தகவல் மையம் அடிப்படை தகவல்

  * எல்லா விபரங்களையும் அவசியம் பூர்த்தி செய்யவேண்டும்
* மொபைல்
*  தொலைபேசி
- -
* பெயர்
* பாலினம்
ஆண்   பெண்
* பிறந்த தேதி
*திருமண நிலை
திருமணமாகதவர் விதவை / மனைவியை இழந்தவர்  விவாகரத்து பெற்றவர்
* தாய் மொழி
* மதம்
* ஜாதி
உட்பிரிவு
* ஆதார் எண் / மின்னஞ்சல்
* நட்சத்திரம் / ராசி
தோஷம்
உண்டு இல்லை
 ஜாதகம்
உண்டு     இல்லை 
*பிறந்த இடம்
*பிறந்த நேரம்
Pick a Time!
* அதிகபட்ச கல்வி நிலை
*கல்வி விவரங்கள்
* வருமானம்
* தொழில்
* வேலை இடம்
* உணவுமுறை
*  உயரம்
* நாடு
* மாநிலம்
* நகரம் / மாவட்டம்
* முகவரி
*சகோதரர்கள்
*திருமணம் ஆனார்கள்
*சகோதரிகள்
*திருமணம் ஆனார்கள்
* தந்தை பெயர்

உயிருடன்   உயிருடன் இல்லை  
* தாயார் பெயர்

உயிருடன்   உயிருடன் இல்லை  
நான் நியதிகளும் நிபந்தனைகள் ஒத்துகொள்கிறேன்
 *குறிப்பு

    குறிப்பு : எங்கள் WEB-SITE-ல்   உள்ள வரன்களின் விபரங்கள் தினசரி பேப்பர் , சாதி சங்க மலர்கள்,  திருமண அமைப்பாளர்கள்,  மற்ற மேட்னிமேனில் இருந்து பெறப்பட்டது.  தாங்கள் விரும்பி எடுக்கும் வரனுக்கு திருமணம் ஆகி இருந்தால், அடுத்த வரனுக்கு  செல்லவும்.  நன்றி.  - நிர்வாகி.

Copyright © 2010 to 2020 freekalyanam.com - All Rights Reserved